با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Gaga

ˈɡɑːɡɑː ˈɡɑːɡɑː
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    دیوانه، شیفته، دل‌فریفته
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد gaga

  1. adjective Given to lighthearted silliness
    Synonyms: empty-headed, featherbrained, flighty, frivolous, frothy, giddy, harebrained, lighthearted, scatterbrained, silly, birdbrained, dizzy
  2. adjective Afflicted with or exhibiting irrationality and mental unsoundness
    Synonyms: crazy, dotty, brainsick, daft, demented, disordered, distraught, insane, lunatic, mad, maniac, maniacal, mentally ill, moonstruck, off, touched, unbalanced, unsound, wrong, doddering, bonkers, cracked, daffy, loony, bananas, batty, buggy, cuckoo, fruity, loco, nuts, nutty, screwy, wacky, crackers, non compos mentis, wild, doddery, senile

Collocations

ارجاع به لغت gaga

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «gaga» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/gaga

لغات نزدیک gaga

پیشنهاد بهبود معانی