ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Conservative

kənˈsɜrːvət̬ɪv kənˈsɜrːvət̬ɪv kənˈsɜːvətɪv
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  conservatives
 • صفت تفضیلی:

  more conservative
 • صفت عالی:

  most conservative

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective C1
  محافظه‌کار، پیرو سنت قدیم
  • - conservative politics
  • - سیاست‌های محافظه‌کارانه
  • - conservative art
  • - هنر سنت‌گرا
  • - She does not like gaudy colors and dresses conservatively.
  • - از رنگ‌های جلف خوشش نمی‌آید و محافظه‌کارانه لباس می‌پوشد.
  • - a conservative estimate
  • - برآورد محتاطانه
  • - conservative force field
  • - میدان نیروی پایستار
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد conservative

 1. adjective cautious, moderate, tending to preserve the status quo
  Synonyms: bourgeois, constant, controlled, conventional, die-hard, fearful, firm, fogyish, fuddy-duddy, guarded, hard hat, hidebound, holding to, illiberal, in a rut, inflexible, middle-of-the-road, not extreme, obstinate, old guard, old line, orthodox, quiet, reactionary, redneck, right, right of center, right-wing, sober, stable, steady, timid, Tory, traditional, traditionalistic, unchangeable, unchanging, uncreative, undaring, unimaginative, unprogressive, white bread
  Antonyms: exaggerated, incautious, left-wing, liberal, progressive, radical
 2. noun person who is cautious, moderate; an opponent of change
  Synonyms: bitter-ender, classicist, conserver, conventionalist, diehard, hard hat, middle-of-the-roader, moderate, moderatist, obstructionist, old guard, old liner, preserver, reactionary, redneck, right, rightist, right-winger, silk-stocking, standpat, stick-in-the-mud, Tory, traditionalist, unprogressive
  Antonyms: left-winger, liberal, progressive, radical

ارجاع به لغت conservative

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «conservative» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/conservative

لغات نزدیک conservative

پیشنهاد بهبود معانی