ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Courtesy

ˈkɜrːt̬əsi ˈkɜːtəsi
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  courtesies

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable B2
  احترام، ادب و مهربانی، تواضع، تعارف، معرفت، تعظیم و تکریم
  • - Common courtesy dictates that ...
  • - شرط ادب آن است که ...
  • - He didn't even have the courtesy to apologize.
  • - حتی آن‌قدر معرفت نداشت که عذرخواهی کند.
  • - They received him with utmost courtesy.
  • - با تعظیم و تکریم تمام به او خوشامد گفتند.
  • - After a brief exchange of courtesies, the negotiations started.
  • - پس از انجام تعارفات مختصر مذاکرات آغاز شد.
  • - It's important to show courtesy towards others, even in difficult situations.
  • - مهم است که با دیگران حتی در موقعیت‌های سخت احترام نشان دهید.
 • noun uncountable
  کمک‌هزینه، همکاری، اهدا، خدمات
  • - The exhibition has been made possible by courtesy of the Ministry of Education.
  • - این نمایشگاه با اجازه و همکاری وزارت آموزش و پرورش میسر شده است.
  • - The company is known for its exceptional customer service and courtesy.
  • - این شرکت به‌دلیل خدمات استثنایی به مشتریان و حسن‌نیت خود شناخته شده است.
 • adjective
  رایگان، مجانی، بدون هزینه
  • - The courtesy car was waiting for us at the airport.
  • - ماشین رایگان در فرودگاه منتظر ما بود.
  • - The hotel provided a courtesy car to the nearby attractions.
  • - هتل یک ماشین رایگان برای جاذبه‌های اطراف آماده کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد courtesy

 1. noun good manners
  Synonyms: address, affability, amenities, amiability, attentiveness, ceremony, chivalry, civility, comity, complaisance, consideration, cordiality, courteousness, courtliness, cultivation, culture, deference, elegance, familiarity, favor, friendliness, gallantness, gallantry, generosity, geniality, gentleness, good behavior, good breeding, graciousness, indulgence, kindness, polish, politeness, refinement, respect, reverence, solicitude, suavity, sympathy, tact, thoughtfulness, urbanity
  Antonyms: bad manners, discourtesy, impoliteness, pompousness, rudeness, unmannerliness
 2. noun favor, indulgence
  Synonyms: accommodation, benevolence, bounty, charity, chivalry, compassion, consent, consideration, dispensation, generosity, kindness, liberality, service, unselfishness
  Antonyms: discourtesy, disfavor, disregard

Collocations

 • (by) courtesy of

  به پایمردی، با معاضدت، با اجازه، هدیه‌ی، با لطف و همکاری

 • courtesy title

  (انگلیس) عنوان اشرافی غیر رسمی (عنوان اشرافی پسر یا دختر یک نفر لرد که به خاطر ادای احترام همراه نام او آورده می‌شود؛ ولی ارزش رسمی و قانونی ندارد)

ارجاع به لغت courtesy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «courtesy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/courtesy

لغات نزدیک courtesy

پیشنهاد بهبود معانی