به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Angry

ˈæŋɡri ˈæŋɡri
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  angrier
 • صفت عالی:

  angriest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective A1
  خشمگین، عصبانی، خشمناک، غضبناک
  • - He gave me an angry look.
  • - به من نگاه خشمگینی کرد.
  • - Are you angry with me?
  • - آیا نسبت به من عصبانی هستی؟
  • - He closed the door angrily.
  • - او با خشم در را بست.
  • - an angry lion
  • - شیر شرزه
  • - angry waves
  • - امواج خشمگین
 • adjective
  متورم و دردناک
  • - an angry wound
  • - زخم دردناک
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد angry

 1. adjective being mad, often extremely mad
  Synonyms: affronted, annoyed, antagonized, bitter, chafed, choleric, convulsed, cross, displeased, enraged, exacerbated, exasperated, ferocious, fierce, fiery, fuming, furious, galled, hateful, heated, hot, huffy, ill-tempered, impassioned, incensed, indignant, inflamed, infuriated, irascible, irate, ireful, irritable, irritated, maddened, nettled, offended, outraged, piqued, provoked, raging, resentful, riled, sore, splenetic, storming, sulky, sullen, tumultous/tumultuous, turbulent, uptight, vexed, wrathful
  Antonyms: calm, collected, content, happy, joyful, joyous

Collocations

لغات هم‌خانواده angry

ارجاع به لغت angry

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «angry» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/angry

لغات نزدیک angry

پیشنهاد بهبود معانی