ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chuck

tʃʌk tʃʌk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  chucked
 • شکل سوم:

  chucked
 • سوم شخص مفرد:

  chucks
 • وجه وصفی حال:

  chucking
 • شکل جمع:

  chucks

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive informal
  پرت کردن، پرتاب کردن
  • - Chuck me the magazine.
  • - مجله رو پرت کن.
  • - Can you chuck me the keys so I can unlock the door?
  • - آیا می‌توانی کلیدها رو پرت کنی سمتم تا بتونم قفل در رو باز کنم؟
 • verb - transitive informal
  دور انداختن، دور ریختن، بیرون ریختن
  • - He chucked the bottle through the window.
  • - بطری را از پنجره دور انداخت.
  • - I need to chuck these old shoes.
  • - باید این کفش‌های قدیمی رو دور بریزم.
 • verb - transitive informal
  انگلیسی بریتانیایی قدیمی ول کردن (پایان دادن به رابطه‌ی عاشقانه با کسی)
  • - She chucked her boyfriend.
  • - دوست‌پسرش رو ول کرد.
  • - He decided to chuck her after realizing they had nothing in common.
  • - بعد از اینکه فهمید هیچ وجه اشتراکی با هم ندارن، تصمیم گرفت ولش کنه.
 • verb - transitive informal
  ول کردن، ترک کردن (کار)
  • - He chucked his job.
  • - او شغلش را ول کرد.
  • - He knew it was time to chuck his job.
  • - می‌دانست که زمان آن رسیده که کارش را ترک کند.
 • verb - transitive informal
  بیرون کردن، بیرون انداختن، اخراج کردن، به بیرون پرت کردن (شخص)
  • - We were chucked out of the meeting.
  • - ما را از جلسه بیرون کردند.
  • - He failed the exam and was chucked out of the university.
  • - او در امتحان رد شد و از دانشگاه اخراج گردید.
 • noun countable informal
  عزیزم، جانم (برای خطاب قرار دادن کسی)
  • - Thanks for the help, chuck.
  • - ممنون از کمکت، عزیزم.
  • - I love your new haircut, chuck.
  • - عاشق مدل موی جدیدت هستم، جانم.
 • noun countable
  مرغک، گیره (مته و غیره)
  • - The three-jaw chuck is a versatile tool used in metalworking and woodworking industries.
  • - گیره‌ی سه‌نظام ابزاری چندکاره است که در صنایع فلزکاری و نجاری از آن استفاده می‌شود.
  • - The chuck securely held the drill bit in place.
  • - مرغک مته را محکم در جای خود نگه داشت.
 • noun
  نوازش زیرچانه
  • - She blushed when he gave her a chuck.
  • - وقتی زیر چانه‌اش رو نوازش کرد، سرخ شد.
  • - The child giggled as his father gave him a chuck.
  • - بعد از نوازش زیر چانه توسط پدرش، بچه خندید.
 • noun
  غذا و آشپزی سردست (گوشت گاو)
  • - chuck roast
  • - گوشت سردست پخته
  • - The butcher recommended the chuck steak.
  • - قصاب استیک سردست را توصیه کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chuck

 1. verb throw aside, throw away, throw out
  Synonyms: abandon, can, cast, desert, discard, ditch, eighty-six, eject, fire, fling, flip, forsake, give the heave ho, heave, hurl, jettison, junk, launch, pitch, quit, reject, relinquish, renounce, scrap, shed, shy, sling, slough, toss
  Antonyms: keep

Phrasal verbs

Idioms

 • chuck it!

  (انگلیس - عامیانه) ول کن!، دست بردار!، بس است!

 • chuck out of something

  (انگلیس - عامیانه) اخراج شدن یا کردن، بیرون کردن

 • chucker out

  (انگلیس - عامیانه) کسی که اشخاص ناباب را از میخانه یا مهمانی و غیره بیرون می‌کند (در امریکا می‌گویند: bouncer)

ارجاع به لغت chuck

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chuck» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chuck

لغات نزدیک chuck

پیشنهاد بهبود معانی