با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Launch

lɒːntʃ lɔːntʃ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  launched
 • شکل سوم:

  launched
 • سوم شخص مفرد:

  launches
 • وجه وصفی حال:

  launching
 • verb - transitive
  پرتاب کردن، به آب انداختن
  • - A spokesman for the dockyard said they hoped to launch the first submarine within two years
  • - سخنگوی کارخانه‌ی کشتی‌سازی گفت امید دارند که اولین زیردریایی را طی مدت دو سال به آب بیندازند
  • - The army is about to launch a new ship.
  • - ارتش در صدد به آب انداختن کشتی جدیدی است.
 • verb - transitive
  سخت انتقاد یا شکایت کردن
 • verb - transitive
  (موشک) (به هوا) پرتاب کردن
 • verb - transitive
  (کار، شرکت) (به) راه انداختن، (نقشه) عملی کردن، به جریان انداختن، (شخص) وارد کار کردن، تو کار آوردن
  • - launch somebody on/into a career
  • - کسی را وارد کاری کردن
 • verb - intransitive
  (محصول تازه) عرضه کردن، (حمله، تهدید) شروع کردن (به)، دست به کاری زدن
  • - launch (out) on/into something
  • - شروع به کاری کردن، دست به کاری زدن، وارد کاری شدن، باب کاری را باز کردن
 • countable noun
  عرضه، ارائه، پخش
 • countable noun
  پرتاب
 • countable noun
  لِنج، موتور لنج
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد launch

 1. verb send off
  Synonyms: barrage, bombard, bung, cast, catapult, discharge, dispatch, drive, eject, fire, fling, heave, hurl, lance, pitch, project, propel, send forth, set afloat, set in motion, shoot, sling, throw, toss
  Antonyms: hold, keep
 2. verb begin, initiate
  Synonyms: bow, break the ice, break the seal, commence, embark upon, get show on road, inaugurate, instigate, institute, introduce, jump, kick off, open, originate, set going, start, start ball rolling, usher in
  Antonyms: cease, end, finish, stop

ارجاع به لغت launch

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «launch» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/launch

لغات نزدیک launch

پیشنهاد و بهبود معانی