ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Conscientious

ˌkɑːnʃiˈenʃəs ˌkɒnʃiˈenʃəs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more conscientious
 • صفت عالی:

  most conscientious

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C1
  باوجدان، وظیفه‌شناس، موشکاف، امین، درستکار، دارای وجدان کاری، دقیق، کوشا
  • - He is very conscientious in his work.
  • - او در کارش بسیار باوجدان است.
  • - a conscientious reader
  • - خواننده‌ی موشکاف
  • - Sarah is a conscientious student who always completes her assignments on time.
  • - سارا دانش‌آموز کوشایی است که همیشه تکالیفش را به موقع انجام می‌دهد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد conscientious

 1. adjective thorough, careful
  Synonyms: complete, diligent, exact, exacting, faithful, fastidious, fussy, hanging in, hanging tough, heart and soul into, heedful, meticulous, minding p’s and q’s, painstaking, particular, playing safe, punctilious, punctual, reliable, tough, walking on eggs
  Antonyms: careless, inexact, irresponsible, uncareful, unconscientious, unscrupulous
 2. adjective moral, upright
  Synonyms: conscionable, high-minded, high-principled, honest, honorable, incorruptible, just, pious, principled, responsible, right, scrupulous, straightforward, strict, true
  Antonyms: corrupt, dishonest, immoral, unjust, vulgar

ارجاع به لغت conscientious

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «conscientious» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/conscientious

لغات نزدیک conscientious

پیشنهاد بهبود معانی