فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Adopt

əˈdɑːpt əˈdɒpt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  adopted
 • شکل سوم:

  adopted
 • سوم شخص مفرد:

  adopts
 • وجه وصفی حال:

  adopting

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive verb - intransitive B2
  به فرزندی پذیرفتن
  • - Since they couldn't have children of their own, they adopted a homeless child.
  • - چون بچه‌دار نمی‌شدند، بچه‌ای بی‌خانمان را به فرزندی خود پذیرفتند.
  • - Adoption of children has become difficult.
  • - گرفتن کودکان به فرزندی دشوار شده است.
  • - adoption
  • - 1- پذیرش به فرزندی (فرزندخواندگی)
 • verb - transitive
  قبول کردن، اتخاذ کردن، اقتباس کردن، تعمید دادن،نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن
  • - Japan has adopted many Western customs.
  • - ژاپن بسیاری از رسوم غرب را اقتباس کرده است.
  • - After the revolution, they adopted a harsher policy.
  • - پس از انقلاب سیاست خشن‌تری را اتخاذ کردند.
  • - His recommendation was adopted by the committee.
  • - پیشنهاد او مورد تصویب شورا قرار گرفت.
  • - adoption
  • - 2- اقتباس 3- اتخاذ
  • - the adoption of a new policy
  • - اتخاذ سیاستی جدید
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد adopt

 1. verb choose or take something as one’s own
  Synonyms: accept, adapt, affiliate, affirm, appropriate, approve, assent, assume, borrow, embrace, endorse, espouse, follow, go down the line, go in for, imitate, maintain, mimic, opt, ratify, seize, select, support, take on, take over, take up, tap, use, utilize
  Antonyms: disown, leave alone, reject, repudiate, repulse
 2. verb legally care for another’s child
  Synonyms: choose, foster, naturalize, pick, raise, select, take in

ارجاع به لغت adopt

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «adopt» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/adopt

لغات نزدیک adopt

پیشنهاد بهبود معانی