ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cohere

koʊˈhɪr kəʊˈhɪə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cohered
 • شکل سوم:

  cohered
 • سوم شخص مفرد:

  coheres
 • وجه وصفی حال:

  cohering

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - intransitive
  چسبیدن، رابطه خویشی داشتن
  • - The arguments of those two did not cohere.
  • - استدلال‌های آن دو با هم تناقض داشت.
  • - These two accounts cohere.
  • - این دو حساب با هم می‌خوانند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cohere

 1. verb stick to, cling
  Synonyms: adhere, associate, bind, blend, cleave, coalesce, combine, connect, consolidate, fuse, glue, hold, join, merge, unite
  Antonyms: divide, fall off, separate
 2. verb agree, conform
  Synonyms: accord, be connected, be consistent, check, check out, comport, conform, correspond, dovetail, fit in, go, hang together, harmonize, hold, hold water, make sense, relate, square
  Antonyms: disagree, dispute, not conform

لغات هم‌خانواده cohere

ارجاع به لغت cohere

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cohere» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cohere

لغات نزدیک cohere

پیشنهاد بهبود معانی