ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cram

kræm kræm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  crammed
 • شکل سوم:

  crammed
 • سوم شخص مفرد:

  crams
 • وجه وصفی حال:

  cramming

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adverb
  پرکردن، چپاندن، خود را برای امتحان آماده کردن، با شتاب یاد گرفتن
  • - They crammed seventy of us into an old bus.
  • - هفتاد نفر از ما را در یک اتوبوس قراضه چپاندند.
  • - He crammed his mouth with food.
  • - دهان خود را از خوراک پر کرد.
  • - He crammed so many letters in the envelope that it tore.
  • - او آن‌قدر نامه در پاکت چپاند که پاکت پاره شد.
  • - A week before the exam, he started cramming.
  • - یک هفته به امتحان مانده گذاشت پشت درس.
  • - cram courses
  • - کلاس‌های فشرده
  • - a shelf crammed with books
  • - طاقچه‌ای پر از کتاب
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cram

 1. verb fill to overflowing; compress
  Synonyms: charge, chock, choke, compact, crowd, crush, devour, drive, force, gobble, gorge, guzzle, heap, ingurgitate, jam, jam-pack, load, overcrowd, overeat, overfill, pack, pack ‘em in, pack in, pack it in, pack like sardines, press, ram, sardine, satiate, shove, slop, slosh, squash, squeeze, stive, stuff, tamp, thrust, wedge, wolf
  Antonyms: let out, open, release
 2. verb study intensely
  Synonyms: burn midnight oil, heavy booking, hit the books, megabook, mug up, read, review, revise

ارجاع به لغت cram

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cram» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cram

لغات نزدیک cram

پیشنهاد بهبود معانی