فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jam

dʒæm dʒæm dʒæm dʒæm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  jammed
 • شکل سوم:

  jammed
 • سوم شخص مفرد:

  jams
 • وجه وصفی حال:

  jamming
 • شکل جمع:

  jams

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - intransitive A2
  مسدود شدن، بسته شدن
 • verb - transitive
  چپاندن، فرو کردن، گنجاندن (با زور و فشار)
  • - They had jammed nine people into a five-passenger car.
  • - آن‌ها نه نفر را در اتومبیل پنج نفری چپانده بودند.
  • - The child jammed his finger into the bottle and could not get it out.
  • - بچه انگشت خود را در بطری چپاند و نمی‌توانست آن را خارج کند.
  • - He got his thumb jammed in the door.
  • - شست دستش لای در گیر کرد (و ضرب دید).
  • - If you jam one more thing into this bag it will tear.
  • - اگر چیز دیگری را در این کیسه بچپانی پاره خواهد شد.
 • verb - transitive
  متراکم کردن، شلوغ کردن، شلوغ کردن (با آمد‌وشد زیاد)
  • - Fans jammed the hall.
  • - علاقه‌مندان سالن را پر کرده بودند.
 • verb - transitive
  بستن، مسدود کردن، پارازیت دادن
  • - Usually, dictatorial countries jam unfriendly stations.
  • - معمولاً کشورهای دیکتاتوری روی ایستگاه‌های مخالف را پارازیت می‌اندازند.
  • - The traffic was jammed by the crowd of demonstrators.
  • - انبوه تظاهرکنندگان رفت و آمد را بند آورده بوند.
  • - Floating logs jammed the river.
  • - الوار شناور، رودخانه را بند آورده بود.
  • - The rifle is jammed.
  • - تفنگ گیر کرده است.
  • - He jammed his gun.
  • - او باعث شد هفت‌تیرش گیر کند.
  • - The typewriter keys have become jammed.
  • - کلیدهای ماشین تحریر در هم گیر کرده‌اند.
  • - The overheated motor jammed.
  • - موتور داغ از کار افتاد (گیر کرد).
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun countable
  ازدحام ( جمعیت یا خودرو)
  • - a traffic jam
  • - راه‌بندان
 • noun uncountable
  مربا
  • - apple jam
  • - مربای سیب
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jam

 1. noun troublesome situation
  Synonyms: bind, box, corner, difficulty, dilemma, fix, hole, hot water, pickle, plight, predicament, problem, quandary, scrape, spot, strait, trouble
  Antonyms: benefit, boon
 2. verb squeeze in; compress
  Synonyms: bear, bind, block, cease, clog, congest, cram, crowd, crush, elbow, force, halt, jam-pack, jostle, obstruct, pack, press, push, ram, squash, squish, stall, stick, stuff, tamp, throng, wad, wedge

Collocations

 • traffic jam

  راه‌بندان، بند آمدن آمد و شد (وسایط نقلیه)

  راه‌بندان

ارجاع به لغت jam

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jam» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jam

لغات نزدیک jam

پیشنهاد بهبود معانی