با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disarm

dɪˈsɑːrm dɪsˈɑːm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disarmed
 • شکل سوم:

  disarmed
 • سوم شخص مفرد:

  disarms
 • وجه وصفی حال:

  disarming
 • verb - transitive verb - intransitive
  خلع سلاح کردن، به حالت آشتی درآمدن
 • verb - transitive verb - intransitive
  خلع سلاح کردن
  • - The rebels were disarmed.
  • - یاغیان خلع سلاح شدند.
  • - Captured soldiers must be disarmed immediately.
  • - سربازان اسیر باید فورا خلع سلاح شوند.
  • - Her humility and cheerfulness disarmed all her enemies.
  • - فروتنی و خوش‌رویی او همه‌ی دشمنانش را تحبیب می‌کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disarm

 1. verb render defenseless
  Synonyms: conciliate, cripple, deactivate, debilitate, deescalate, demilitarize, demobilize, disable, disband, disqualify, incapacitate, invalidate, neutralize, occupy, pacify, paralyze, prostrate, skin, strip, subdue, subjugate, unarm, weaken
  Antonyms: arm
 2. verb persuade
  Synonyms: allure, attract, bewitch, captivate, charm, coax, convince, enchant, fascinate, seduce, set at ease, unarm, urge, win over

ارجاع به لغت disarm

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disarm» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disarm

لغات نزدیک disarm

پیشنهاد و بهبود معانی