با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Lordly

ˈlɔːrdli ˈlɔːdli
آخرین به‌روزرسانی:
 • adjective adverb
  لردوار، شایان لرد، آقا‌وار، بزرگ منش، منیع، مغرور
  • - the lordly demeanor of his son
  • - رفتار بزرگوارانه‌ی پسر او
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lordly

 1. adjective Exercising authority
  Synonyms: authoritative, commanding, dominant, masterful
 2. adjective Noble
  Synonyms: grand, august, noble, grandiose, dignified, magnificent, majestic, honorable, regal, stately, baronial, imposing, arrogant, magnific, bossy, cavalier, condescending, despotic, dictatorial, domineering, gracious, princely, haughty, royal, imperious, splendid, lofty, magisterial, sublime, masterful, superb, overbearing, proud, snobbish, superior, uppish, uppity
 3. adjective Pompous
  Synonyms: haughty, overbearing, imperious, prideful, supercilious, arrogant, high-and-mighty, insolent, lofty, disdainful, overweening, proud, superior, sniffy, swaggering
  Antonyms: lowly, quiet, humble, menially, modest, humbly

ارجاع به لغت lordly

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lordly» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/lordly

لغات نزدیک lordly

پیشنهاد بهبود معانی