فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Age

eɪdʒ eɪdʒ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  aged
 • شکل سوم:

  aged
 • سوم شخص مفرد:

  ages
 • وجه وصفی حال:

  aging
 • شکل جمع:

  ages

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable A1
  سن، عمر
  • - My mother died at the age of seventy five.
  • - مادرم در سن هفتاد و پنج سالگی مرد.
  • - I am thirty-two years of age.
  • - سن من سی و دو سال است.
  • - She is at a sensitive age.
  • - او در سن حساسی است. (او در مرحله‌ی حساسی از عمر خویش است.)
 • noun countable
  دوره، عصر، دوران، عهد، زمانه
  • - the modern age
  • - عصر جدید
  • - the stone age
  • - عهد حجر
  • - the first ice age
  • - دوران یخبندان اول
  • - the Elizabethan age
  • - دوران ملکه الیزابت
  • - I haven't seen him for ages.
  • - مدت‌ها است او را ندیده‌ام.
 • noun uncountable
  سن قانونی، سن بلوغ، رشد(با of)
  • - You’re not allowed to buy alcohol. You’re under age.
  • - شما مجاز به خرید الکل نیستید. شما زیر سن قانونی هستید.
  • - What’s the minimum age for getting a driver’s license?
  • - کمترین سن (قانونی) برای گرفتن گواهینامه‌ی رانندگی چیست؟
 • noun uncountable
  پیری، کهنسالی، سالخوردگی، کهولت، مسن
  • - High blood pressure increases with age.
  • - فشار خون بالا در کهنسالی افزایش می‌یابد.
  • - old age
  • - پیری، کهولت، کبر سن
  • - bent with age
  • - خمود در اثر کهولت
  • - Your brother has aged a lot.
  • - برادرت خیلی پیر شده است.
 • verb - transitive verb - intransitive
  پیر کردن، مسن شدن، کهنسال شدن، کهنه کردن، سالخورده شدن، فرسوده شدن، فرسوده کردن، پیرنماکردن
  • - Yes, sorrow has aged him.
  • - آری، غصه او را پیر کرده است.
 • verb - transitive verb - intransitive
  کهنه شدن (شراب)
  • - The French age wine in cellars.
  • - فرانسویان شراب را در سرداب نگه می‌دارند (تا به عمل آید).
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد age

 1. noun period of animate existence
  Synonyms: adolescence, adulthood, boyhood, childhood, dotage, elderliness, girlhood, infancy, life, lifetime, majority, maturity, middle age, milestone, old age, senility, seniority, wear and tear, youth
 2. noun a period of time
  Synonyms: aeon, blue moon, century, date, day, duration, epoch, era, generation, interim, interval, life, lifetime, millennium, span
 3. verb become older
  Synonyms: decline, deteriorate, develop, get along, grow, grow feeble, grow old, grow up, mature, mellow, push, put mileage on, ripen, wane

Collocations

Idioms

 • in this day and age

  در این دور و زمانه، این روزها

 • come of age

  به سن قانونی رسیدن، بالغ شدن

 • of a certain age

  (معمولاً در مورد زنان) پا به سن گذاشته

 • of age

  به سن قانونی، بالغ

ارجاع به لغت age

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «age» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/age

لغات نزدیک age

پیشنهاد بهبود معانی