با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Date

deɪt deɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dated
 • شکل سوم:

  dated
 • سوم شخص مفرد:

  dates
 • وجه وصفی حال:

  dating
 • شکل جمع:

  dates
 • countable noun
  تقویم تاریخ
  • - What is the date on this coin?
  • - تاریخ این سکه چیست؟ این سکه کی ضرب شده؟
  • - The date of the letter was not legible.
  • - تاریخ نامه خوانا نبود.
  • - date of birth
  • - تاریخ تولد
  • - Do you remember the date of her arrival?
  • - آیا تاریخ ورود او را به یاد داری؟
  • - At what date?
  • - در چه تاریخی؟ در چه زمانی؟
  • - What's the date today?
  • - امروز چه تاریخی است؟ تاریخ امروز چیست؟
  • - at a later date
  • - در یک وقت دیگر (تاریخ بعدی)
  • - at a future date
  • - در آینده
  • - His dates were engraved on his tombstone.
  • - تاریخ زاد و مرگش را روی سنگ قبرش کنده بودند.
  • - I am not up to date on that subject.
  • - درباره‌ی آن موضوع آخرین اطلاعات را ندارم.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • countable noun
  عصر، عهد، روزگار، دوران، دوره
 • countable noun
  (محاوره) وعده، (زن و مرد) قرار، قرار دو نفره
  • - He has never been out on a date with a girl.
  • - او هرگز با دختری بیرون نرفته است.
  • - a dinner date
  • - قرار شام
 • countable noun
  (محاوره) دوست پسر، دوست دختر، یار
  • - Who was your date last night?
  • - دیشب با کدام دختر قرار داشتی؟
 • verb - transitive
  (نامه) تاریخ گذاشتن روی، تاریخ زدن
  • - She dated and signed the check.
  • - او چک را تاریخ‌گذاری و امضا کرد.
 • verb - transitive
  (دست نویس، سکه) تاریخ چیزی را تغیین کردن
  • - They have not been able to date these old jugs yet.
  • - هنوز نتوانسته‌اند تاریخ این کوزه‌های قدیمی را تعیین کنند.
 • verb - transitive
  (محاوره) قرار گذاشتن با، وعده گذاشتن با
 • verb - transitive
  (محاوره) (دختر و پسر) بیرون رفتن با
  • - He dated her for six months, then married her.
  • - شش ماه با او مراوده داشت و سپس با او ازدواج کرد.
 • verb - intransitive
  (لباس، اصطلاح) کهنه شدن، منسوخ شدن، از رواج افتادن
 • countable noun
  خرما
 • countable noun
  درخت خرما، نخل
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد date

 1. noun point in time; particular day or time
  Synonyms: age, century, course, day, duration, epoch, era, generation, hour, juncture, moment, period, quarter, reign, span, spell, stage, term, time, while, year
 2. noun social engagement
  Synonyms: appointment, assignation, call, interview, meeting, rendezvous, tryst, visit
 3. noun person accompanying another socially
  Synonyms: blind date, boyfriend, companion, escort, friend, girlfriend, lover, partner, steady, sweetheart
 4. verb assign a time
  Synonyms: affix a date to, belong to, carbon-date, chronicle, come from, determine, exist from, fix, fix the date of, isolate, mark, measure, originate in, put in its place, record, register
 5. verb see person socially
  Synonyms: associate with, attend, consort with, court, deuce it, escort, fix up, go around together, go around with, go out with, go steady, go together, keep company, make a date, see, step around, take out, woo
 6. verb become obsolete
  Synonyms: antiquate, archaize, obsolesce, obsolete, outdate, show one’s age

Idioms

 • to date

  تا این تاریخ، تاکنون، تا حالا

لغات هم‌خانواده date

ارجاع به لغت date

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «date» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/date

لغات نزدیک date

پیشنهاد و بهبود معانی