با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Decide

dɪˈsaɪd dɪˈsaɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  decided
 • شکل سوم:

  decided
 • سوم شخص مفرد:

  decides
 • وجه وصفی حال:

  deciding
 • verb - transitive
  تصمیم گرفتن، تعیین کردن، مشخص کردن
  • - Abraham decided to give up smoking.
  • - ابراهیم تصمیم گرفت سیگار را ترک کند.
  • - He will decide the outcome.
  • - او نتیجه را تعیین خواهد کرد.
  • - The judge will decide his fate.
  • - قاضی سرنوشت او را تعیین خواهد کرد.
  • - the deciding factor
  • - عامل تعیین‌کننده (سرنوشت‌ساز)
  • - We decided it was not wise to go.
  • - ما به این نتیجه رسیدیم که رفتن عاقلانه نیست.
  • - It was higher salary that decided him to accept that job.
  • - حقوق بالاتر بود که باعث شد آن شغل را قبول کند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - intransitive
  قصد کردن، مصمم شدن
  • - If you really decide, you will succeed.
  • - اگر واقعاً اراده کنی، موفق خواهی شد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد decide

 1. verb make a determination; settle an issue
  Synonyms: adjudge, adjudicate, agree, arrive at conclusion, award, call shots, cast the die, choose, cinch, clinch, come to agreement, come to conclusion, come to decision, commit oneself, conclude, conjecture, decree, determine, draw a conclusion, elect, end, establish, figure, fix upon, form opinion, gather, go down line, guess, have final word, judge, make a decision, make up mind, mediate, opt, pick, poll, purpose, reach decision, resolve, rule, select, set, surmise, take a stand, tap, vote, will
  Antonyms: defer, delay, hesitate, postpone, procrastinate, put off, wait

Phrasal verbs

لغات هم‌خانواده decide

ارجاع به لغت decide

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «decide» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/decide

لغات نزدیک decide

پیشنهاد و بهبود معانی