با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Derive

dɪˈraɪv dɪˈraɪv
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  derived
 • شکل سوم:

  derived
 • سوم شخص مفرد:

  derives
 • وجه وصفی حال:

  deriving
 • verb - transitive
  (فایده، سود) به دست آوردن، حاصل کردن، کسب کردن، بردن، (نام، خصوصیات) گرفتن، اخذ کردن
  • - He derives his talents from his father.
  • - او استعدادهای خود را از پدرش گرفته است. (به ارث برده است)
  • - The mill derives its energy from the waterfall.
  • - آسیاب نیروی خود را از آبشار می‌گیرد.
 • verb - transitive
  استخراج کردن، بیرون کشیدن، (فکر) نتیجه‌گیری کردن
  • - Many conclusions can be derived from these figures.
  • - از این ارقام نتایج بسیاری می‌توان گرفت.
 • verb - transitive
  (کلمه) ریشه‌یابی کردن
 • verb - intransitive
  منشا کردن، ناشی شدن، نشئت یافتن، مشتق شدن، سرچشمه گرفتن، درآمدن
  • - The English word "royal" is derived from Latin.
  • - واژه‌ی انگلیسی "royal" از لاتین مشتق شده است.
 • verb - transitive
  شیمی (ماده‌ای را از ماده‌ی دیگر گرفتن) فرآمد کردن، مشتق کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد derive

 1. verb deduce a conclusion
  Synonyms: acquire, arrive, assume, collect, determine, develop, draw, educe, elaborate, elicit, evolve, excogitate, extract, follow, formulate, gain, gather, get, glean, infer, judge, make, make out, obtain, procure, put together, reach, receive, trace, work out
  Antonyms: create, invent

لغات هم‌خانواده derive

ارجاع به لغت derive

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «derive» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/derive

لغات نزدیک derive

پیشنهاد و بهبود معانی