با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lurid

ˈlʊrɪd ˈlʊərɪd / / ˈljʊərɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more lurid
 • صفت عالی:

  most lurid
 • adjective
  رنگ‌پریده، ترسناک، تیره، مستهجن، به‌طورترسناک یا غم‌انگیز، موحش، شعله تیره، شعله دودنما، رنگ زرد مایل به قرمز، کم‌رنگ و پریده، زننده
  • - the lurid details of the crime
  • - جزئیات رقت‌بار جنایت
  • - a lurid tale
  • - یک داستان مستهجن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lurid

 1. adjective shocking, gruesome
  Synonyms: ashen, bloody, deep, disgusting, distinct, exaggerated, extreme, fiery, ghastly, gory, graphic, grim, grisly, hideous, horrible, horrid, horrifying, livid, low-down, macabre, melodramatic, obscene, off-color, offensive, purple, racy, raunchy, revolting, rough, salty, sanguine, savage, sensational, sinister, startling, terrible, terrifying, violent, vivid, yellow
  Antonyms: clean, humble, modest

ارجاع به لغت lurid

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lurid» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lurid

لغات نزدیک lurid

پیشنهاد و بهبود معانی