فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Found

faʊnd faʊnd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • مصدر:

  find
 • گذشته‌ی ساده:

  founded
 • شکل سوم:

  found
 • سوم شخص مفرد:

  founds
 • وجه وصفی حال:

  founding

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive adjective adverb B2
  برپاکردن، بنیاد نهادن،تأسیس کردن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته‌گری، قالب‌ریزی کردن
 • verb - transitive adjective adverb
  زمان گذشته ساده فعل Find
 • verb - transitive adjective adverb
  قسمت سوم فعل Find
  • - I found a pencil.
  • - من یک مداد پیدا کردم.
  • - to be found
  • - گیر آمدن، یافت شدن
  • - My father founded the College of Translation.
  • - پدرم مدرسه‌ی عالی ترجمه را تأسیس کرد.
  • - I founded the lofty mansion of verse
  • - پی‌افکندم از نظم کاخی بلند
  • - His claim was founded on undeniable facts.
  • - ادعای او بر (پایه‌ی) حقایق انکارناپذیری استوار بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد found

 1. verb bring into being
  Synonyms: begin, commence, constitute, construct, create, endow, erect, establish, fashion, fix, form, get going, inaugurate, initiate, institute, launch, organize, originate, plant, raise, ring in, settle, settle up, start, start the ball rolling, start up
  Antonyms: destroy, end
 2. verb put on a base
  Synonyms: bottom, build, erect, establish, ground, predicate, raise, rear, rest, root, stay, support, sustain

لغات هم‌خانواده found

 • noun
  founder
 • verb - transitive
  found

ارجاع به لغت found

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «found» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/found

لغات نزدیک found

پیشنهاد بهبود معانی