با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Palpable

ˈpælpəbl ˈpælpəbl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more palpable
 • صفت عالی:

  most palpable
 • adjective
  پرماس‌پذیر، پرماسیدنی، حس‌کردنی، قابل‌لمس، آشکار، واضح
  • - an enlarged palpable spleen
  • - طحال بزرگ شده و ملموس
  • - a barely palpable dust
  • - گرد و خاکی که به دشواری قابل‌لمس بود
  • - a palpable lie
  • - دروغ آشکار
  • - palpable absurdity
  • - پوچی مشهود
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد palpable

 1. adjective clear, obvious
  Synonyms: apparent, appreciable, arresting, believable, blatant, certain, colorable, conspicuous, credible, detectable, discernible, distinct, evident, manifest, noticeable, observable, open, ostensible, patent, perceivable, perceptible, plain, plausible, positive, remarkable, seeming, sensible, straightforward, striking, sure, tangible, unequivocal, unmistakable, visible
  Antonyms: hidden, obscure, unclear, vague
 2. adjective concrete, real
  Synonyms: material, sensible, solid, substantial, tactile, tangible, touchable
  Antonyms: abstract, doubtful, dubious, inferential, questionable, unreal

ارجاع به لغت palpable

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «palpable» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/palpable

لغات نزدیک palpable

پیشنهاد بهبود معانی