ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crashing

ˈkræʃɪŋ ˈkræʃɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  crashed
 • شکل سوم:

  crashed
 • سوم شخص مفرد:

  crashes

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  صرف، کامل، تمام و کمال، حسابی
  • - A crashing fool!
  • - یک احمق تمام عیار!
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crashing

 1. adjective Completely such, without qualification or exception
  Synonyms: absolute, all-out, arrant, complete, consummate, damned, dead, downright, flat, out-and-out, outright, perfect, plain, pure, sheer, thorough, thoroughgoing, total, unbounded, unequivocal, unlimited, unmitigated, unqualified, unrelieved, unreserved, utter, flat out, positive, blooming
 2. verb To go uninvited
  Synonyms: flopping, intruding, retiring, invading, bedding
 3. verb To sleep
  Synonyms: bunking
 4. verb To break down
  Synonyms: colliding, failing, malfunctioning, bumping
 5. verb To break into pieces
  Synonyms: smashing, splintering, clashing
 6. verb Hurl or thrust violently
  Synonyms: falling, collapsing, ramming, smashing, wrecking, folding, dashing, toppling, slipping, busting, sounding, dropping, banging, tumbling, failing, sprawling, sleeping, shocking, lurching, sheltering, plummeting, hurtling, noising, diving, crushing, crunching, cracking, pitching, colliding, plunging, upsetting, blasting, overturning, breaking
 7. verb To make a crashing sound
  Synonyms: whacking, smashing, slamming, banging, clapping, clattering
 8. verb To have a collision
  Synonyms: smashing, totalling, jolting, jarring, punching, knocking, butting, bumping, impacting, jostling, striking
 9. adjective Informal intensifiers
  Synonyms: bally, blinking, bloody, blooming, flaming

ارجاع به لغت crashing

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crashing» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crashing

لغات نزدیک crashing

پیشنهاد بهبود معانی