ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Consummate

ˈkɑːnsəmət ˈkɑːnsəmeɪt ˈkɑːnsəmət ˈkɑːnsəmeɪt ˈkɒnsəmət ˈkɒnsəmeɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  consummated
 • شکل سوم:

  consummated
 • سوم شخص مفرد:

  consummates
 • وجه وصفی حال:

  consummating
 • صفت تفضیلی:

  more consummate
 • صفت عالی:

  most consummate

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective formal
  تمام‌عیار، کامل، تمام‌وکمال، به‌کمال
  • - a consummate model of a ship
  • - نمونه‌ی کاملی از یک کشتی
  • - consummate happiness
  • - خوشبختی (شادی) در حد کمال
 • adjective formal
  ماهر، زبردست، آزموده، مجرب، پخته
  • - a consummate liar
  • - دروغگوی ماهر
  • - a consummate artist
  • - هنرمند زبردست
 • verb - transitive
  حقوق به فعل رساندن، به وصال رساندن (ازدواج) (با انجام سکس)
  • - They were married when they were children and their marriage was consummated years later.
  • - در کودکی ازدواج کردند و سال‌ها بعد ازدواجشان به فعل رسید.
  • - unconsummated marriage
  • - ازدواج به‌وصال‌نرسیده
 • verb - transitive formal
  به ‌پایان رساندن، انجام دادن، تمام کردن، به کمال رساندن، کامل کردن
  • - to consummate a deal
  • - معامله‌ای را تمام کردن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد consummate

 1. adjective ultimate, best
  Synonyms: able, absolute, accomplished, complete, conspicuous, downright, faultless, finished, flawless, gifted, ideal, impeccable, inimitable, matchless, out-and-out, peerless, perfect, perfected, polished, positive, practiced, ripe, skilled, superb, superlative, supreme, talented, thoroughgoing, total, trained, transcendent, unmitigated, unqualified, unsurpassable, utter, virtuosic, whole
  Antonyms: incomplete, unfinished, worst
 2. verb achieve, finish
  Synonyms: accomplish, button down, call a day, can, carry out, clean up, clinch, close, come, come through, compass, complete, conclude, crown, drop curtain, effectuate, end, fold up, get it together, go the distance, halt, knock off, mop up, perfect, perform, polish off, put away, put finishing touch on, put lid on, put to bed, sew up, sign, take care of, terminate, top it off, ultimate, wind up, wrap, wrap up
  Antonyms: neglect

ارجاع به لغت consummate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «consummate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/consummate

لغات نزدیک consummate

پیشنهاد بهبود معانی