فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Freak

friːk friːk
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive adverb countable
  دمدمی‌مزاجی، وسواس، چیز غریب، غرابت، خط‌دارکردن، رگه‌دارکردن، دمدمی بودن
  • - That four-eyed man was quite a freak.
  • - آن مرد چهارچشم واقعاً هیولایی بود.
  • - A freak potato that weighed three kilos.
  • - سیب‌زمینی خارق‌العاده‌ای که سه کیلو وزن داشت.
  • - a freak accident
  • - تصادف عجیب‌وغریب
  • - A freak storm that had not happened for centuries.
  • - طوفانی غیرعادی که قرن‌ها اتفاق نیفتاده بود.
  • - a heroine freak
  • - سخت معتاد به هروئین
  • - a jazz freak
  • - دیوانه‌ی (موسیقی) جاز
  • - He freaked out on heroine and burned his own house down.
  • - هروئین او را طوری منقلب کرد که خانه‌ی خود را سوزاند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد freak

 1. noun something, someone very abnormal
  Synonyms: aberration, abortion, anomaly, chimera, curiosity, geek, grotesque, malformation, miscreation, misshape, monster, monstrosity, mutant, mutation, oddity, queer, rarity, sport, weirdo
  Antonyms: normality, ordinary, regular
 2. noun irregularity, whim
  Synonyms: caprice, conceit, crochet, fad, fancy, folly, humor, megrim, quirk, turn, twist, vagary, whimsy
  Antonyms: commonality, ordinary, regularity
 3. noun person enthused about something
  Synonyms: addict, aficionado, buff, bug, devotee, enthusiast, fan, fanatic, fiend, maniac, nut, zealot
 4. verb become extraordinarily upset
  Synonyms: flip out, go beserk, go insane, go mad, lose control, rave, unhinge, wig out

Phrasal verbs

 • freak out

  1- (در اثر مواد مخدر) نشئه شدن، از خود بیخود شدن، مست و لایعقل شدن 2- (در اثر نمایش یا اثر هنری ولی بدون مصرف موادمخدر) از خود بیخود شدن، عنان از کف دادن

ارجاع به لغت freak

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «freak» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/freak

لغات نزدیک freak

پیشنهاد بهبود معانی