ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Capture

ˈkæptʃər ˈkæptʃə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  captured
 • شکل سوم:

  captured
 • سوم شخص مفرد:

  captures
 • وجه وصفی حال:

  capturing
 • شکل جمع:

  captures

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun B2
  دستگیری، تسخیر
  • - the capture of Majnoon Island
  • - گرفتن جزیره‌ی مجنون
  • - the capture of the escaped prisoners
  • - دستگیری زندانیان فراری
 • verb - transitive
  اسیر کردن، گرفتن
  • - The Russians captured Berlin.
  • - روس‌ها برلین را گرفتند.
  • - They captured two German soldiers.
  • - آن‌ها دو سرباز آلمانی را اسیر کردند.
  • - The Japanese captured thirty percent of the country's market.
  • - ژاپنی‌ها سی درصد بازار کشور را به دست آوردند.
  • - In his paintings, he masterfully captures the beauty of spring.
  • - او در نقاشی‌های خود زیبایی بهار را استادانه مجسم می‌کند.
  • - in order to capture the imagination of youth
  • - به منظور جلب تخیل جوانان
  • - a captured thief
  • - دزد دستگیر شده
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد capture

 1. noun catching, forceful holding
  Synonyms: abduction, acquirement, acquisition, apprehension, appropriating, appropriation, arrest, bag, bust, catch, collar, commandeering, confiscation, drop, ensnaring, fall, gaining, grab, grasping, hit the jackpot, hook, imprisonment, knock off, laying hold of, nab, nail, obtaining, occupation, pick up, pinch, pull, run in, securing, seizing, seizure, snatching, sweep, taking, taking captive, taking into custody, trapping, trip, winning
  Antonyms: freeing, letting go, liberalization, release
 2. verb catch and forcefully hold
  Synonyms: apprehend, arrest, bag, bust, catch, collar, conquer, cop, gain control, get, grab, hook, land, nab, nail, net, occupy, overwhelm, pick up, pinch, prehend, pull in, put the cuffs on, round up, run in, secure, seize, snare, snatch, take, take captive, take into custody, take prisoner, trap, tumble
  Antonyms: free, let go, liberate, lose, release

ارجاع به لغت capture

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «capture» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/capture

لغات نزدیک capture

پیشنهاد بهبود معانی