با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disorganize

ˌdɪˈsɔːrɡəˌnaɪz ˌdɪsˈɔːɡənaɪz
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disorganized
 • شکل سوم:

  disorganized
 • سوم شخص مفرد:

  disorganizes
 • وجه وصفی حال:

  disorganizing
 • verb - transitive
  درهم‌وبرهم کردن، مختل کردن، بی‌نظم کردن، تشکیلات چیزی را بر هم زدن
  • - After Ahmad's retirement, the school became badly disorganized.
  • - پس از بازنشستگی احمد مدرسه بسیار نابه‌سامان شد.
  • - They were trying to disorganize the government.
  • - آنان می‌کوشیدند نظم دولت را به‌هم بزنند.
  • - His article was very disorganized.
  • - مقاله‌ی او بسیار درهم‌و‌برهم بود.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disorganize

 1. verb disrupt arrangement; make shambles of
  Synonyms: break down, break up, clutter, complicate, confound, confuse, demobilize, derange, destroy, disarrange, disarray, disband, discompose, discreate, dishevel, dislocate, disorder, disperse, disturb, embroil, jumble, litter, mess up, mislay, misplace, muddle, perturb, put out of order, scatter, scramble, shuffle, toss, turn topsy-turvy, unsettle, upset
  Antonyms: compose, neaten, order, organize, plan, systematize, tidy

ارجاع به لغت disorganize

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disorganize» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disorganize

لغات نزدیک disorganize

پیشنهاد و بهبود معانی