ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Castigate

ˈkæstɪɡeɪt ˈkæstɪɡeɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  castigated
 • شکل سوم:

  castigated
 • سوم شخص مفرد:

  castigates
 • وجه وصفی حال:

  castigating

معنی و نمونه‌جمله

 • verb - transitive
  تنبیه کردن، به‌شدت انتقاد کردن
  • - The newspapers castigated the gambling minister.
  • - روزنامه‌ها وزیر قمار‌باز را سخت به باد انتقاد گرفتند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد castigate

 1. verb criticize severely
  Synonyms: baste, bawl out, beat, berate, blister, cane, censure, chasten, chastise, chew out, come down on, correct, criticize, discipline, drag over the coals, dress down, drub, excoriate, flay, flog, jump down one’s throat, lambaste, lash, lay out, lean on, penalize, pummel, punish, rail, rate, read the riot act, ream, rebuke, reprimand, scarify, scathe, scold, scorch, scourge, thrash, tongue-lash, upbraid, whip
  Antonyms: compliment, laud, praise

ارجاع به لغت castigate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «castigate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/castigate

لغات نزدیک castigate

پیشنهاد بهبود معانی
دریافت فست دیکشنری از طریق اپ‌استور دریافت فست دیکشنری به‌صورت مستقیم