به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Frightful

ˈfraɪtfl ˈfraɪtfl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  وحشتناک
  • - a frightful scene
  • - صحنه‌ی تکان‌دهنده
  • - I was in a frightful hurry.
  • - یک دنیا عجله داشتم.
  • - What a frightful party!
  • - چه مهمانی بدی!
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد frightful

 1. adjective offensive
  Synonyms: annoying, awful, bad, calamitous, disagreeable, dreadful, extreme, ghastly, great, hideous, horrible, insufferable, lewd, shocking, terrible, terrific, unpleasant, vile, wicked, wrong
  Antonyms: delightful, gentle, inoffensive, nice
 2. adjective scary, shocking
  Synonyms: alarming, appalling, atrocious, awesome, awful, chilling, daunting, dire, direful, dismaying, disquieting, dread, dreadful, fearful, fearsome, formidable, ghastly, grabber, grim, grisly, gruesome, hair-raising, hairy, harrowing, hideous, horrendous, horrible, horrid, horrifying, inconceivable, intimidating, lurid, macabre, menacing, morbid, ominous, petrifying, portentous, repellent, spooky, terrible, terrifying, traumatic, unnerving, unspeakable
  Antonyms: calming, comforting, pleasing

لغات هم‌خانواده frightful

ارجاع به لغت frightful

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «frightful» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/frightful

لغات نزدیک frightful

پیشنهاد بهبود معانی