با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Displease

ˌdɪˈspliːz dɪsˈpliːz
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  displeased
 • شکل سوم:

  displeased
 • سوم شخص مفرد:

  displeases
 • وجه وصفی حال:

  displeasing
 • adverb
  خوشایند نبودن، رنجانیدن، دلگیرگردن
  • - His behavior has displeased everyone.
  • - رفتار او همه را ناخشنود کرده است.
  • - I am displeased with my job.
  • - از شغلم خوشم نمی‌آید.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد displease

 1. verb make unhappy
  Synonyms: aggravate, anger, annoy, antagonize, bother, cap, chagrin, cool, curdle, cut to the quick, disappoint, discontent, disgruntle, disgust, disoblige, dissatisfy, enrage, exasperate, fret, frustrate, gall, hurt, incense, irk, irritate, nettle, offend, perplex, pique, play dirty, provoke, put out, repel, revolt, rile, roil, sound, turn off, upset, vex, wing, worry, zing
  Antonyms: appease, calm, compose, delight, humor, make happy, please, satisfy

ارجاع به لغت displease

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «displease» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/displease

لغات نزدیک displease

پیشنهاد و بهبود معانی