با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Depart

dɪˈpɑːrt dɪˈpɑːt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  departed
 • شکل سوم:

  departed
 • سوم شخص مفرد:

  departs
 • وجه وصفی حال:

  departing
 • verb - transitive verb - intransitive
  راهی شدن، روانه شدن، حرکت کردن، رخت بربستن
  • - When does the plane depart?
  • - هواپیما کی حرکت می‌کند؟
  • - We watched the soldiers depart for the front.
  • - ما شاهد رهسپار شدن سربازان به جبهه بودیم.
  • - I am departing for Kish tomorrow.
  • - فردا عازم کیش هستم.
  • - Flight 56 departs Tehran at 2:00 P.M.
  • - پرواز شماره‌ی پنجاه و شش، ساعت دو بعد از ظهر از تهران حرکت می‌کند.
  • - When did Christoper Columbus depart for America?
  • - کریستف کلمب کی به سوی امریکا حرکت کرد؟
  • - a prayer for the soul of the departed
  • - دعایی به روح مردگان
  • - to depart form tradition
  • - از سنت به دور شدن
  • - Do not depart form the path of truth and honesty!
  • - از راه حقیقت و صداقت منحرف مشو!
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد depart

 1. verb leave, retreat
  Synonyms: abandon, abdicate, absent, beat it, blast off, cut and run, cut out, decamp, desert, disappear, emigrate, escape, evacuate, exit, get away, git, go, go away, go forth, hit the bricks, hit the road, hit the trail, make a break, march out, migrate, move on, move out, part, perish, pull out, quit, remove, retire, sally forth, say goodbye, scram, secede, set forth, shove off, slip away, split, start, start out, take leave, tergiversate, troop, vacate, vanish, withdraw
  Antonyms: arrive, come, enter
 2. verb diverge from normal, expected
  Synonyms: abandon, cast, desert, deviate, differ, digress, disagree, discard, dissent, excurse, forsake, ramble, reject, repudiate, stray, swerve, turn aside, vary, veer, wander
  Antonyms: continue, keep to, linger, stay, wait

Collocations

ارجاع به لغت depart

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «depart» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/depart

لغات نزدیک depart

پیشنهاد و بهبود معانی