ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Coat

koʊt kəʊt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  coated
 • شکل سوم:

  coated
 • سوم شخص مفرد:

  coats
 • وجه وصفی حال:

  coating
 • شکل جمع:

  coats

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A1
  کت، نیم‌تنه
  • - a suit (or a coat and trousers)
  • - کت و شلوار
  • - He was wearing a woolen coat.
  • - پالتویی پشمی به تن داشت.
  • - Wear your coat; it's cold outside.
  • - پالتو خود را بپوش؛ بیرون سرد است.
  • - As it was warm, I took off my coat.
  • - چون هوا گرم بود پالتو خود را در آوردم.
 • noun
  روکش
  • - a seed coat
  • - پوست تخم
  • - A bear has a thick woolen coat.
  • - خرس دارای پوشش ضخیمی از پشم است.
 • verb - transitive
  پوشاندن، روکش کردن، اندودن
  • - a chocolate-coated cake
  • - کیک پوشیده شده از شکلات
  • - The table was coated with a layer of dust.
  • - لایه‌ای از گرد و خاک میز را پوشانیده بود.
 • verb - transitive
  روکش کردن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد coat

 1. noun animal hair
  Synonyms: crust, ectoderm, epidermis, felt, fleece, fur, hide, husk, integument, leather, membrane, pelage, pellicle, pelt, peltry, protective covering, rind, scale, scarfskin, shell, skin, wool
 2. noun covering
  Synonyms: bark, coating, crust, finish, glaze, gloss, lacquer, lamination, layer, overlay, painting, plaster, priming, roughcast, set, tinge, varnish, wash, whitewashing
 3. noun personal outerwear
  Synonyms: cape, cloak, cutaway, flogger, frock, greatcoat, jacket, mackinaw, mink, overcoat, pea, raincoat, slicker, suit, tails, threads, topcoat, trench, tux, tuxedo, ulster, windbreaker, wrap
 4. verb cover with layer of material
  Synonyms: apply, cover, crust, enamel, foil, glaze, incrust, laminate, paint, plaster, plate, smear, spread, stain, surface, varnish
  Antonyms: reveal, uncover

Collocations

Idioms

ارجاع به لغت coat

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «coat» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/coat

لغات نزدیک coat

پیشنهاد بهبود معانی