ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crooked

ˈkrʊkɪd ˈkrʊkɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  crooks
 • وجه وصفی حال:

  crooking
 • صفت تفضیلی:

  more crooked
 • صفت عالی:

  most crooked

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  ناراست، کج، قلابدار، دارای کژی یا انحنا، کج و کوله، کج و معوج، کژ، یک‌وری، شفت، کژمژ، چمچاچ
  • - narrow, crooked streets
  • - خیابان‌های باریک و پرپیچ و خم
  • - a crooked line
  • - خط ناصاف
  • - a crooked man
  • - مرد نادرست
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crooked

 1. adjective bent, angled
  Synonyms: agee, anfractuous, angular, asymmetric, awry, bowed, catawampus, circuitous, cockeyed, contorted, crippled, curved, curving, deformed, deviating, devious, disfigured, distorted, errant, gnarled, hooked, incurving, indirect, irregular, kinky, knurly, lopsided, meandering, misshapen, not straight, oblique, out of shape, rambling, roundabout, screwy, serpentine, sinuous, skewed, slanted, snaky, spiral, tilted, topsy-turvy, tortile, tortuous, twisted, twisting, uneven, warped, winding, zigzag
  Antonyms: straight
 2. adjective evil, corrupt
  Synonyms: crafty, criminal, deceitful, devious, dishonest, dishonorable, double-dealing, dubious, fraudulent, illegal, indirect, iniquitous, lying, nefarious, questionable, ruthless, shady, shifty, suborned, treacherous, underhand, unlawful, unprincipled, unscrupulous, untruthful
  Antonyms: good, honest, law-abiding, lawful, moral

ارجاع به لغت crooked

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crooked» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crooked

لغات نزدیک crooked

پیشنهاد بهبود معانی