فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Alarm

əˈlɑːrm əˈlɑːm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  alarmed
 • شکل سوم:

  alarmed
 • سوم شخص مفرد:

  alarms
 • وجه وصفی حال:

  alarming
 • شکل جمع:

  alarms

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B1
  ( alarum =) هشدار، اخطار، آژیر، اعلام خطر، اعلان خطر، آگاهی از خطر، شیپور حاضرباش، زنگ خطر، علامت خطر، زنهار
  • - Smoke and fire activated the alarm.
  • - دود و آتش، آژیر را به صدا درآورد.
  • - a burglar alarm
  • - دزدگیر
 • noun uncountable
  ترس، هول، دلواپسی، دلهره، آشوب، بیم، وحشت
  • - She looked around in alarm.
  • - با ترس به اطراف نگاه کرد.
  • - His pale face and trembling voice alarmed us.
  • - از رنگ پریده و صدای لرزانش دلواپس شدیم.
 • noun countable
  ساعت زنگی، ساعت شماطه‌دار، ساعت زنگدار
 • verb - transitive
  از خطر آگاهانیدن
 • verb - transitive
  هراساندن، متوحش ساختن، مضطرب کردن (از خطر)، دلواپس کردن، ترساندن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد alarm

 1. noun feeling of sudden fear
  Synonyms: anxiety, apprehension, cold feet, consternation, dismay, distress, dread, fright, horror, nervousness, panic, scare, strain, stress, tension, terror, trepidation, unease, uneasiness
  Antonyms: assurance, calmness, composure, confidence, peace, quietness, repose, security
 2. noun warning, signaling device
  Synonyms: alert, bell, blast, buzzer, call, caution, clock, cry, drum, flap, flash, forewarning, gong, high sign, horn, Mayday, nod, scramble, scream, shout, sign, signal, siren, SOS, squeal, tip, tip off, tocsin, trumpet, warning, whistle, wink, yell
 3. verb upset
  Synonyms: amaze, astonish, chill, daunt, dismay, distress, frighten, give a turn, make jump, panic, scare, scare silly, scare stiff, scare to death, spook, startle, surprise, terrify, unnerve
  Antonyms: assure, calm, gladden, reassure, repose, soothe

ارجاع به لغت alarm

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «alarm» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/alarm

لغات نزدیک alarm

پیشنهاد بهبود معانی