با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Taint

teɪnt teɪnt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  tainted
 • شکل سوم:

  tainted
 • سوم شخص مفرد:

  taints
 • وجه وصفی حال:

  tainting
 • شکل جمع:

  taints
 • noun adverb
  لکه دار کردن، رنگ کردن، آلوده شدن، لکه، ملو کردن، فاسد کردن، عیب
  • - meat free from taint
  • - گوشت بی‌عیب (سالم)
  • - Repentance removes all taints of sin.
  • - توبه همه‌ی لکه‌های گناه را می‌زداید.
  • - That scandal tainted his reputation.
  • - آن افتضاح شهرت او را لکه‌دار کرد.
  • - a society tainted with fascism
  • - جامعه‌ای که فاشیسم بر آن اثر سوء گذاشته است
  • - tainted meat
  • - گوشت فاسد
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد taint

 1. noun contamination, corruption
  Synonyms: black mark, blemish, blot, contagion, defect, disgrace, dishonor, fault, flaw, infection, pollution, shame, smear, spot, stain, stigma
  Antonyms: cleanliness, perfection
 2. verb dirty, contaminate; ruin
  Synonyms: adulterate, besmirch, blacken, blemish, blight, blot, blur, brand, break down, cast a slur, cloud, cook, corrupt, crud up, crumble, cut, damage, debase, decay, decompose, defile, deprave, discolor, discredit, disgrace, dishonor, disintegrate, doctor, foul, give a bad name, harm, hurt, infect, muddy, poison, pollute, putrefy, rot, shame, smear, soil, spike, spoil, stain, stigmatize, sully, tar, tarnish, trash, turn, water, water down
  Antonyms: clean, right

ارجاع به لغت taint

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «taint» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/taint

لغات نزدیک taint

پیشنهاد بهبود معانی