ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Communication

kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  communications

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B1
  ارتباط، مکاتبه
  • - Some animals have effective systems of communication.
  • - برخی جانوران از سیستم مؤثر ارتباطی برخوردارند.
  • - mass communication
  • - ارتباط همگانی
  • - the communication of ideas
  • - تبادل اندیشه‌ها
  • - In this class only written communication is taught.
  • - در این کلاس فقط بیان کتبی (آیین نگارش) یاد داده می‌شود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد communication

 1. noun giving, exchanging information, ideas
  Synonyms: advice, advisement, announcing, articulation, assertion, communion, connection, contact, conversation, converse, correspondence, corresponding, declaration, delivery, disclosing, dissemination, elucidation, expression, intelligence, interchange, intercommunication, intercourse, link, making known, mention, notifying, publication, reading, reception, revelation, talk, talking, telling, transfer, translating, transmission, utterance, writing
  Antonyms: concealment, cover, quiet, suppression, withholding
 2. noun information transmitted
  Synonyms: account, advice, announcement, briefing, bulletin, communiqué, conversation, converse, declaration, directive, disclosure, dispatch, excerpt, goods, hot story, ideas, info, information, inside story, intelligence, language, lowdown, message, missive, news, note, pipeline, poop, précis, prophecy, publicity, report, revelation, scoop, skinny, speech, statement, summary, tidings, translation, utterance, warning, word, work

Collocations

 • communication cord

  (انگلیس - در اتوبوس و ترن) طناب زنگ (ریسمان یا طنابی که وقتی آن را بکشند زنگی به صدا در می‌آید)

 • communication satellites

  ماهواره‌های رسانگر (مخابراتی)

لغات هم‌خانواده communication

ارجاع به لغت communication

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «communication» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/communication

لغات نزدیک communication

پیشنهاد بهبود معانی
دریافت فست دیکشنری از طریق اپ‌استور دریافت فست دیکشنری به‌صورت مستقیم