فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Adjust

əˈdʒʌst əˈdʒʌst
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  adjusted
 • شکل سوم:

  adjusted
 • سوم شخص مفرد:

  adjusts
 • وجه وصفی حال:

  adjusting

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive B2
  تعدیل کردن، تنظیم کردن، برطرف کردن، میزان کردن، مطابق کردن
  • - He adjusted the differences.
  • - او اختلافات را برطرف کرد.
  • - to examine and adjust accounts
  • - حساب‌ها را بررسی و تعدیل کردن
  • - to adjust the watch
  • - ساعت را تنظیم کردن
 • verb - transitive
  وفق دادن، سازگار کردن
  • - The human body adjusts itself to heat and cold.
  • - بدن انسان خود را با سرما و گرما تطبیق می‌دهد (سازگار می‌کند).
 • verb - transitive
  (بیمه) خسارت بیمه را محاسبه کردن، تسویه نمودن
 • verb - intransitive
  (خود را) تطبیق دادن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد adjust

 1. verb become or make prepared, adapted
  Synonyms: acclimatize, accommodate, accustom, adapt, alter, arrange, compose, conform, dispose, do as Romans do, doctor, fiddle with, fine-tune, fit, fix, fix up, get act together, get it together, grin and bear it, habituate, harmonize, make conform, modify, order, quadrate, reconcile, rectify, redress, regulate, remodel, settle, suit, swim with the tide, tailor, tailor-make, tune
  Antonyms: confuse, derange, disarrange, disorder, disorganize, upset
 2. verb mechanically alter, especially to
  Synonyms: improve accommodate, align, balance, bring into line, calibrate, connect, correct, fine-tune, fit, fix, focus, grind, improve, mend, overhaul, polish, put in working order, readjust, rectify, regulate, renovate, repair, service, set, sharpen, square, tighten, troubleshoot, tune up
  Antonyms: derange, disarrange, unsuit
 3. verb bring into agreement or to a standard
  Synonyms: accord, allocate, arrange, clarify, conclude, conform, coordinate, doctor, fiddle with, fine-tune, fix up, grade, methodize, modify, organize, reconcile, regulate, settle, sort, standardize, straighten, systematize, tally
  Antonyms: confuse, derange, unfit, unsuit

Collocations

لغات هم‌خانواده adjust

ارجاع به لغت adjust

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «adjust» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/adjust

لغات نزدیک adjust

پیشنهاد بهبود معانی